mapa stránek napište nám
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan > Aktuality

Aktuality


Informace k nakládání s komunálními odpady v obci

Datum konání: 26. 4. 2024

Informace k nakládání s komunálními odpady v obci 

Přikládáme informace o nakládání s komunálními odpady za rok 2023 (zpracováno v systému Marius Pedersen).

Zákon o odpadech ukládá, aby vyseparované recyklovatelné složky v obcích činily od roku 2025 alespoň 60 %, od roku 2030 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % ze všech vyprodukovaných komunálních odpadů.

Za rok 2023 jsme dosáhli 38 % třídění (v roce 2022 44 %, 2021 33 %). Pokud v roce 2025 nebudou splněny zákonné požadavky, hrozí obci vysoké pokuty.

 

Připomínáme, že je nezbytné vytřídit:

 

a)       Biologické odpady – kontejnery umístěné v obci: u hasičárny, na Výšince, v Horním Žďáru u hřiště; případně domácí kompostéry

respektujte prosím označení kontejnerů (na trávu / na větve), bioodpad vozíme na kompostárnu, při smíchání různých materiálu nelze na kompostárně využít

b)      Papír – modré kontejnery

c)       Plasty včetně PET lahví – žluté kontejnery

d)      Sklo – bílé a zelené kontejnery

e)      Kovy – černé kontejnery s příslušným označením (před OÚ)

f)        Nebezpečné odpady – svor pravidelně dvakrát ročně

g)       Objemný odpad – jednorázový svoz dle vyhlášení obcí

h)      Jedlé oleje a tuky – odevzdávejte prosím v PET lahvích (dvůr OÚ)

i)        Textil – sběrné boxy u OÚ, u domu s pečovatelskou službou

j)        Nápojové kartony – využijte žluté kontejnery, na OÚ jsou zdarma k dispozici oranžové pytle speciálně určené na nápojové kartony, ty přistavte ke žlutému kontejneru

k)       Směsný komunální odpad – ukládá se do vlastních sběrných nádob přistavených ke svozu svozovou firmou; na OÚ lze zakoupit modré pytle od svozové firmy, které též slouží na směsný komunální odpad.

 

V obci jsou umístěny také sběrné boxy na drobná odpadní elektrozařízení nebo baterie a tonery (např. před OÚ, v budově OÚ), zpětný odběr elektrozařízení zajišťují také soukromé firmy. Prosíme, využijte tyto možnosti.

Třídění je zohledněno také v platbách od autorizované obalové společnosti EKOKOM. Za systém separace obalových odpadů dostala obec v roce 2023 částku 310 893 Kč.

Svoz složek komunálního odpadu zajišťuje Transport Trutnov s.r.o., pravidelně 1x týdně sváží směsný komunální odpad, papír a plast, ostatní složky dle potřeby nebo ročního harmonogramu.

 

Dále jsou v rámci obecního systému zvažovány možnosti podpory třídění, např. řešení bioodpadu z domácnosti v bytových domech nebo např. umístění individuálních barevných kontejnerů k rodinným domům (a s tím spojená změna harmonogramu svozu směsného komunálního odpadu). O tom budeme dále informovat, řešení se dále bude odvíjet od případného zavedené zálohového systému na PET lahve a plechovky (dle návrhu Ministerstva životního prostředí) a dalších okolností.

Další informace naleznete v samostatném souboru. 

 

Informace k nakládání s komunálními odpady v obci.docx

 

Informace občanům OBEC HAJNICE o odpadech za rok 2023.pdf

 


Publikováno 26. 4. 2024 7:26

Informace o možnosti využití objektů v majetku obce a nový ceník

Datum konání: 26. 4. 2024

Informace o možnosti využití objektů v majetku obce a nový ceník
Rada obce schválila aktualizaci provozních řádů pro využití objektů: č.p. 6 Hajnice kurty / klubovna Horní Žďár / hasičárna a nový ceník (od 1. 5. 2024).
Využití objektů je možné pro volnočasové (veřejně prospěšné) i soukromé aktivity občanů obce Hajnice, a to jak individuální, tak skupinové.
Provozní řády objektů a informace k jejich rezervaci naleznete zde:  https://www.hajnice.cz/…aly 
 
Nový ceník:
č.p. 6 a klubovna:

200,-Kč/1 hod + DPH, tj. celkem 242,-Kč/1 hod

800,-Kč/den + DPH, tj. celkem 968,-Kč/den

 

hasičárna:

200,-Kč/1 hod + DPH, tj. celkem 242,-Kč/1 hod

1300,-Kč/den + DPH, tj. celkem 1573,-Kč/den


Publikováno 26. 4. 2024 7:07

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 25. 4. 2024

Datum konání: 25. 4. 2024

SKM_C300i24041706580.pdf


Publikováno 17. 4. 2024 7:14

Odpady jaro 2024

Datum konání: 20. 4. 2024 - 13. 5. 2024

SKM_C300i24040913190.jpg


Publikováno 9. 4. 2024 13:32

Upozornění pro občany

Datum konání: 10. 4. 2024

SKM_C300i24041008120.jpg


Publikováno 10. 4. 2024 8:29

Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Hajnice

Datum konání: 23. 3. 2024

den otevřených dveří.png


Publikováno 27. 2. 2024 7:11

Informace občanům - D11

Datum konání: 13. 3. 2024

Informace občanům D11.docx


Publikováno 13. 3. 2024 13:19

Informace občanům - výstavba chodníku - kácení stromů podél silnice v k.ú. Brusnice

Datum konání: 11. 3. 2024 - 31. 3. 2024

Informace občanům - výstavba chodníku - kácení stromů podél silnice v k.ú. Brusnice

V současné době probíhá příprava na investiční akci – výstavba chodníku (část k truhlárně p. Huška; při silnici III/30015). Dodavatelská firma REKOM (jedná se o vítěze výběrového řízení, který realizuje záměr výstavby chodníku; cena realizace včetně řešení dřevin je necelých 5mil vč. DPH) zajišťuje kácení dřevin, jakož i celou investiční akci. Realizace záměru výstavby chodníku má být ukončena v tomto roce.

Dozor stavby provádí fi Miloš Haase – SVS – Služby ve stavebnictví.

Povolení ke kácení dřevin vydal Obecní úřad Hajnice v návaznosti na přípravu výstavby chodníku. Jedná se o 14 ks olše lepkavé. Zároveň je uložena náhradní výsadba stejného počtu dřevin v k.ú. obce Hajnice, a to v závazném termínu po kolaudaci stavby chodníku. (Kácení bylo očekáváno ke konci března, dodavatel zahájil činnost dříve.)

Pokud jde o odřezky a zbytkové větve z kácení, tyto budou volně k dispozici občanům (bližší informace na OÚ). Kmeny stromů zůstávají obci a budou uskladněny na pozemcích obce.


Publikováno 11. 3. 2024 8:30

Na skok do minulosti obce II

Datum konání: 10. 3. 2024

Promítání II.png


Publikováno 26. 2. 2024 6:50

uzavírka Trutnov Na Struze 03/2024

Datum konání: 9. 3. 2024 - 24. 3. 2024

vážení cestující,

 

Od 9.3. do 24.3.2024 dojde opět z důvodu stavby nové lávky přes ulici Na Struze v Trutnově k úplné uzavírce předmětné ulice, což ovlivní provoz na linkách 300 (Trutnov – Náchod), 402 (Trutnov – Staré Buky), 406 (Trutnov – Jičín), 407 (Trutnov – Dvůr Králové n. L.), 410 (Trutnov – Hradec Králové).

 

Všechny výše uvedené linky nebudou obsluhovat zastávky Trutnov,,žel.st.; Trutnov, kino, Trutnov, Na Struze (https://mapy.cz/s/ranozukomu). Spoje pojedou po objízdné trase a zastaví na náhradní zastávce Trutnov, Žižkova (https://mapy.cz/s/hahagevako). Opatření je shodné, jako v loňském roce.

 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

 

S pozdravem

 

Dominik Prymš

logo_colour_CMYK

 

Mgr. Dominik Prymš

odbor dopravy │ oddělení dopravní obslužnosti

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245 │500 03 │Hradec Králové

tel.: 495 817 671

e-mail: dpryms@kr-kralovehradecky.cz

 

jízdní řády: 

691402.pdf

911300.pdf

911406.pdf

911410.pdf

911407.pdf


Publikováno 6. 3. 2024 8:08