mapa stránek napište nám
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan > Aktuality > Informace k nakládání s komunálními odpady v obci

Informace k nakládání s komunálními odpady v obciDatum konání:
26.4.2024

Informace k nakládání s komunálními odpady v obci 

Přikládáme informace o nakládání s komunálními odpady za rok 2023 (zpracováno v systému Marius Pedersen).

Zákon o odpadech ukládá, aby vyseparované recyklovatelné složky v obcích činily od roku 2025 alespoň 60 %, od roku 2030 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % ze všech vyprodukovaných komunálních odpadů.

Za rok 2023 jsme dosáhli 38 % třídění (v roce 2022 44 %, 2021 33 %). Pokud v roce 2025 nebudou splněny zákonné požadavky, hrozí obci vysoké pokuty.

 

Připomínáme, že je nezbytné vytřídit:

 

a)       Biologické odpady – kontejnery umístěné v obci: u hasičárny, na Výšince, v Horním Žďáru u hřiště; případně domácí kompostéry

respektujte prosím označení kontejnerů (na trávu / na větve), bioodpad vozíme na kompostárnu, při smíchání různých materiálu nelze na kompostárně využít

b)      Papír – modré kontejnery

c)       Plasty včetně PET lahví – žluté kontejnery

d)      Sklo – bílé a zelené kontejnery

e)      Kovy – černé kontejnery s příslušným označením (před OÚ)

f)        Nebezpečné odpady – svor pravidelně dvakrát ročně

g)       Objemný odpad – jednorázový svoz dle vyhlášení obcí

h)      Jedlé oleje a tuky – odevzdávejte prosím v PET lahvích (dvůr OÚ)

i)        Textil – sběrné boxy u OÚ, u domu s pečovatelskou službou

j)        Nápojové kartony – využijte žluté kontejnery, na OÚ jsou zdarma k dispozici oranžové pytle speciálně určené na nápojové kartony, ty přistavte ke žlutému kontejneru

k)       Směsný komunální odpad – ukládá se do vlastních sběrných nádob přistavených ke svozu svozovou firmou; na OÚ lze zakoupit modré pytle od svozové firmy, které též slouží na směsný komunální odpad.

 

V obci jsou umístěny také sběrné boxy na drobná odpadní elektrozařízení nebo baterie a tonery (např. před OÚ, v budově OÚ), zpětný odběr elektrozařízení zajišťují také soukromé firmy. Prosíme, využijte tyto možnosti.

Třídění je zohledněno také v platbách od autorizované obalové společnosti EKOKOM. Za systém separace obalových odpadů dostala obec v roce 2023 částku 310 893 Kč.

Svoz složek komunálního odpadu zajišťuje Transport Trutnov s.r.o., pravidelně 1x týdně sváží směsný komunální odpad, papír a plast, ostatní složky dle potřeby nebo ročního harmonogramu.

 

Dále jsou v rámci obecního systému zvažovány možnosti podpory třídění, např. řešení bioodpadu z domácnosti v bytových domech nebo např. umístění individuálních barevných kontejnerů k rodinným domům (a s tím spojená změna harmonogramu svozu směsného komunálního odpadu). O tom budeme dále informovat, řešení se dále bude odvíjet od případného zavedené zálohového systému na PET lahve a plechovky (dle návrhu Ministerstva životního prostředí) a dalších okolností.

Další informace naleznete v samostatném souboru. 

 

Informace k nakládání s komunálními odpady v obci.docx

 

Informace občanům OBEC HAJNICE o odpadech za rok 2023.pdf