mapa stránek napište nám
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad a samospráva > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2022

Obecně závazná vyhláška obce Hajnice č. 2/2020,o místním poplatku ze psů

04.02.2020

Obecně závazná vyhláška obce Hajnice č. 1/2020,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

04.02.2020 - 31.12.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Hajnice

02.07.2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 k ochraně nočního klidu a k regulaci hlučných činností

03.03.2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o symbolech obce Hajnice

01.01.2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/97 o čistotě v obci a veřejném pořádku

01.01.1998

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech