mapa stránek napište nám
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec a okolí > Hajnický občasník > Hajnický občasník č. 3/2006

Hajnický občasník č. 3/2006

   Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou třetí a poslední vydání Hajnického občasníku v letošním
roce. Je to poslední číslo před blížícími se vánočními svátky, a tak mi dovolte malou
rekapitulaci letošního roku.
V současné době se pracuje na přestavbě haly na hasičskou zbrojnici, obnově
roubeného domu č.p. 6 na informační centrum a přestavbě bývalé pražírny na byty a
lékárnu.
Bohužel, do dnešního dne nebyl zaslán návrh smlouvy od Státního fondu životního
prostředí ČR na instalaci tepelného čerpadla v budově obecního úřadu i přesto, že
souhlasné stanovisko na instalaci už máme. S největší pravděpodobností bude
instalace tepelného čerpadla přesunuta do roku 2007.
Rovněž se nepodařilo začít ani úpravu úvozu za kostelem na cyklotrasu. Tady je
důvodem fakt, že hlavně druhá polovina této trasy je v terénu, kde v současnosti
nejdou úpravy provést. Tento úsek je nutno geometricky zaměřit, abychom se
nedostali do cizích pozemků.
V říjnu letošního roku se uskutečnily volby do Zastupitelstev obcí. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem voličům za poměrně velkou účast na volbách. Nové
zastupitelstvo obce bude i nadále pokračovat v započaté práci minulého zastupitelstva
k co možná největší spokojenosti všech občanů naší obce.
Závěrem mi dovolte, abych jménem všech zastupitelů obce, všech zaměstnanců
obecního úřadu a jménem svým popřál všem hezké a pokojné vánoční svátky, dětem
pod stromečkem hodně dárků a taky sněhu aby, si mohly užít zimních radovánek.
Do nového roku 2007 přejeme všem hodně štěstí, spokojenosti, ale především zdraví.


                                                                                  Petr Červený
                                                                                      starosta


Přehled členů Zastupitelstva obce Hajnice
--------------------------------------------------------

Zastupitelstvo: Buřval Filip, Červený Petr, Fekiačová Pavla, Ficbauerová Lenka,
                         Flegl Vladimír, Hrneček Pavel, Kroupová Monika, Malý Otomar,
                         Novotný Robert, Pýchová Markéta, Urbam Vilém ml., Urban Vilém st.
                         Ing. Valeš Václav, Včelišová Gabriela, Voženílek Miroslav st.

Rada obce:       Červený Petr, Ficbauerová Lenka, Flegl Vladimír, Novotný Robert,
                          Voženílek Miroslav.

Místostarosta:  Vladimír Flegl - tel: 499393141


Starosta:           Petr Červený - tel: 499393366


Slavnostní koncert k poctě Sv. Mikuláše

Zveme občany na slavnostní koncert k poctě Svatého Mikuláše, který se koná dne 8.
prosince 2006 od 18.00 hod. v kostele Sv. Mikuláše v Hajnici. Legendu o Sv. Mikuláši
přednese její autor Vladimír Matějček. Skladby J.S. Bacha, F.X. Brixiho, B.M.
Černohorského, J.K. Kuchaře, W.A. Mozarta a J.F. Segera na varhany hraje Pavel
Černý.

Střílení petard a raket

Upozorňujeme na zákaz střílení petard a raket v blízkosti propan - butanových uložišť
( zdravotní středisko, mezi č.p. 32 -33 a č.p. 133 - 134, před obecní bytovkou č.p. 225.
Dále žádáme občany, aby při střílení petard brali ohled na domácí zvířata, především
na psy. Ve vztahu ke střílení ještě upozorňujeme na zákaz střílení petard a raket v naší
obci po celý rok. Vyjímku tvoří pouze Mikuláš a Silvestr.

Pozvání

Sbor dobrovolných hasičů Hajnice pořádá v pátek dne 26.ledna 2007 v hostinci „U
Malichů“
Hasičský bál.
Začátek je ve 20.00 hod. Na Vaší účast se těší pořadatelé.

    Vánoční stromky
Zájemci o vánoční stromky se mohou do 10. prosince 2006 přihlásit na obecním
úřadě.

Výročí svatby

Kdo s námi chcete oslavit svoji stříbrnou, zlatou či diamantovou svatbu i svatbu
příbuzných a známých v příštím roce sdělte nám prosím tuto skutečnost na tel. číslo
499393271.
Potěšte tak své blízké milou rodinnou oslavou, kterou pro Vás rádi na obecním úřadě
připravíme. Nemáme bohužel jinou možnost jak tato výročí zjistit, proto Vás touto
cestou prosíme o pomoc, a včasnou spolupráci.
Sbor pro občanské záležitosti v Hajnici Vám děkuje a těší se na Vás.

                                                                              Helena Urbanová
                                                                předseda Osvětové besedy a SPOZ

 

 


Pozvánka do divadla
Dovolujeme si Vás i Vaše přátele pozvat při příležitosti 130. let založení divadla v
Předměřicích nad Labem na divadelní představení  o dvou dějstvích Švec a čert, které
pro vás nastudovali členové divadelního spolku TJ Sokol Předměřice nad Labem.
Představení Švec a čert se odehraje 2. prosince 2OO6 v Hajnici v hostinci U
Malichů v 15.3O hod. Vstupné dobrovolné.

„Černá kronika“

V poslední době se v naší obci rozmáhá poškozování cizího majetku a přivlastňování
si cizích věcí. V roce 2003 byly na vjezdu do Hajnice instalovány Českým svazem
ochránců přírody zábrany proti hromadnému přesunu obojživelníků k rybníku, obec
zase na vlastní náklady instalovala dopravní značení „Pozor žáby“.  S tímto značením
se na našich komunikacích setkáme jen zřídka a naše obec je spíše výjimkou.
Značky byly umístěny v místě tahu dospělých obojživelníků, kteří se stahují do rybníka
za účelem rozmnožování. V době tahu, kdy nebylo zavedeno ochranné opatření, bylo v
těchto místech přejeto stovky jedinců. Jednalo se především o Ropuchu obecnou (
Bufo Bufo) Skokana hnědého ( Rana temporaria ) Čolka velkého ( Triturus
cristatus ) a Čolka obecného ( Triturus vulgaris ). V nedávné době se však našel
někdo, kdo „nutně“ tuto značku potřeboval pro vlastní potřebu a značku ukradl.
Nejspíš si ji umístí na zahrádku, aby sousedé viděli, že má taky na zahradě žáby a
nebo si ji vzal jen tak z recese.  Nutno podotknout, že se jednalo o slušného zloděje,
protože sice značku odnesl, ale držák vrátil i se šrouby na své místo.
Ten samý osud potkal i vlajku České republiky, která zase zmizela z budovy obecního
úřadu druhý den po Státním svátku 18. listopadu. V tomto případě spíše vlajku potká
osud v nějaké boudě nebo chatě, kde s každým novým příchozím na ni přibude podpis
nebo nějaký jiný nápis. Těžko si lze představit, že bude opět o státních svátcích vlát na
čestném místě. 
Nejinak tomu je při poškození cizích věcí. U fi. SEZET s.r.o. zase někdo utrhl značku
na sloupu, která upozorňuje řidiče na přítomnost chodců. U domu p. Šandové někdo
ulomil 2ks plastových patníků, které tam jsou hlavně proto, aby za snížené viditelnosti
řidiči nesjeli mimo komunikaci na chodník. Tyto dva případy mají zřejmě souvislost,
protože se stali ve stejný den, nebo vlastně ve stejnou noc.
A jako poslední věcí bylo nastříkání nápisu „TEROR“ na obecní bytovce č.p. 224 a
hlava panďuláka, která byla umělecky provedena v čekárně v Kyjích.
Poškozené věci se podařilo i ve spolupráci se Správou a údržbou silnic opravit,
zcizené věci se budou muset dokoupit a zbývá jen doufat, že Policie ČR viníky vypátrá
a po zásluze odmění.

Oznámení pro občany
Oznamujeme občanům, že ve dnech 19. a 20. ledna 2007 se uskuteční Krkonošská
rally Trutnov. Trasa povede od Starých Buků na Horní Žďár a dále na Trutnov.
Zveme občany na zajímavou podívanou, neb se pojede na neudržovaných
komunikacích s rychlostní zkouškou (RZ) v od Starých Buků do Horního Žďáru.

Zajímavost ze současnosti
Při obnově památkového domu čp. 6 (roubená chalupa Otmarovi) byly uprostřed
místnosti v hloubce 1 m nalezeny zvířecí kosti a zbytek opěrné zídky.V současné době
tento nález zkoumají archeologové z Městského muzea Trutnov a na kosti bude
pozván zoolog, který určí stáří tohoto nálezu. Z tohoto  důvodu byly práce na obnově
chalupy v tomto místě přerušeny. O výsledku zkoumání budeme informovat v některém
z příštích Občasníků.

  pokračování Místní vlastivědy Dolního a Horního Žďáru z čísla 2 z roku 2006


V r. 1910 byl zde založen konsumní spolek Vpřed. 17. června 1928 byla obnovena
činnost konsumního spolku. Konsumní spolek byl zrušen r. 1936 pro špatný chod
obchodu a zatížení dluhy. Od květnové revoluce má zde svou 32. prodejnu
Podkrkonošský konsum v Trutnově.
R. 1908 byl zde založen spolek válečných vysloužilců, který byl v r. 1924 nazván
Spolek zasloužilých vojáků. 18. srpna 1926 byl tímto spolkem odhalen památník
padlým ve světové válce od Emila Schwantnera, sochaře z Trutnova. Spolek
vysloužilých vojáků opatřil r. 1931 moždíř, ze kterého bylo poprvé vystřeleno o
Velikonocích. Na dvorku školy byla pro něj postavena kůlna.
11. listopadu 1934 byl ve Žďáru založen Spolek demokratické mládeže.
Nyní je v obci Sbor dobrovolných hasičů, Jednotný svaz českých zemědělců ( JSČZ ),
vodovodní družstvo a divadelní spolek Havlíček.
Od r. 1930 do r. 1937 byla Žďáreckou mládeží o každých Velikonocích pořádána
jízda na koních. 30. srpna 1936 se v obci konala dožínková slavnost na poděkování za
šťastné skončení žní.
Obec byla spravována obecní úřadem. 1. ledna 1944 z důvodů šetření pracovních sil
byl obecní úřad ve Žďáru zrušen a obec byla přidělena ke Starým Bukům. Po květnové
revoluci 1945 až dosud stojí v čele obce Místní národní výbor ( MNV ). Jejím prvním
předsedou byl p. J. Sviták, od září r. 1946 p. V. Novotný. Pokladníkem byl od počátku
p. A. Chromý. V březnu 1948 byl zde jako v jiných obcích zřízen Akční výbor ( AV ).
Jeho předsedou je p. A. Mareček, jednatelem p. A. Suchopár.

Dějiny obce

Následkem loupežných přepadů začátkem 11. století v Krkonoších, byli nuceni
obchodníci své obchodní spojení přerušiti. Ale i po pochytání přepadajících lapků
nebylo možno věřit na bezpečnost, rozhodl se hrabě Adalbrich dát do ochrany kraj
statečnému setníkovi Albrechtovi Trautenbergovi, který prohlížel neustále kraj se stem
ozbrojených mužů. Na žádost Trautenbergovu dovolil hrabě založit v kraji město a
nazval je Trautenau ( Trutnov ). Šedesáti statečným válečníkům propůjčil titul
svobodní muži a dovolil každému, aby si založil v kraji jednu vesnici a mohl ji
pojmenovat svým jménem. Tímto způsobem vzniklo tehdy na Trutnovsku asi 40 osad,
mezi nimi také Soor. Dle pověsti v trutnovské kronice vybudoval vesnici Žďár r. 1015
Matyáš Horsil ( dle jiného pramene Matyáš Johan Sarstick ), tato byla podřízena
trutnovskému panství. Zakladatel pocházel pravděpodobně z pruského slezska, odkud
asi také pochází název obce Sohrau dle města v pruském Slezsku, ve vládním okrese
opolském na říčce téhož jména ( F.L. Rieger - Slovník naučný )
Pak obec přecházela do majetku různých pánů. V roce 1623 patřila paní Magdaléně
Trčkové z Lippé. Trčkovým rodem byla obec prodána Janu Jakubovi Dewaggovi r.
1634. V letech 1705 - 1729 patřil Žďár k panství Valdštýnskému, spolu se Starými
Buky a sňatkem přešel do rukou hrabat ze Schafgotsche. R. 1796 byl Žďár prodán
hrabatům ze Stillfriedu. R. 1803 ho koupil František Dejm ze Střítěže na Třeboňsku a
tamtéž není o něm zmínky, že by koupil nějaké panství na Trutnovsku.
Žďár pak vystřídal rychle za sebou několik majitelů, až se dostal do majetku hraběnky
Marie Hardeggové. V roce 1912 přešlo panství Staré Buky koupí do rukou majitele
parní pily R. Glasera z Frýdlantu. V té době bylo v okolí pokáceno množství lesních
stromů. Za rok koupil panství princ Alexandr Groy - Dulmen z Králova pole u Brna.
R. 1813 po bitvě u Lipan prošla část ruského vojska Žďárem směrem od Pilníkova.
Nějaký čas zde dokonce tábořila a vojáci chodívali na besedy o přástkách k místnímu
obyvatelstvu. Až do r. 1820 byli pochováváni střítězští občané na zdejší hřbitov.
V r. 1848, kdy byla zrušena robota, museli všichni obyvatelé zdejší obce zaplatit
poplatek za osvobození, který připadl držiteli obce.
V r. 1914 bylo z obce povoláno 34 mužů do zbraně. V letech 1914 - 1918 padlo z obce
Dolní Žďár 16 mužů a 2 zůstali nezvěstní, z Horního Žďáru 21 mužů.
Mezi roky 1939 až 1945 se podobal život v obci životu v jiných německých obcích.
Lidé podléhali německému fanatismu.
V květnu 1945 prošly obcí ruské oddíly. V následujících letech byli téměř všichni
Němci z obce odsunuti a obec byla osídlena českým živlem. Valnou většinou na zdejší
usedlosti přišli deputátníci z Hradecka a Pardubicka. Mnoho rolnických usedlostí
zůstalo však neosídleno. Polnosti byly rozděleny novým hospodářům. Do
pastvinářského družstva přišlo r. 1947 několik rodin zemědělských dělníků, původu
slovenského, reemigrantů z Rumunska a Maďarska. Do té doby tam pracovali
bulharští dělníci, odešli na práce do lomů u Jánských Lázní.

Žďárská bitva

V druhé slezské válce se strhla mezi obcemi Studenec, Střítěž a Žďár 30. září 1745
bitva. Na jedné straně stál Karel Lotrinský s 32.700 muži, na druhé král Bedřich
Pruský s 22.000 muži. V této bitvě Prusové, posíleni maďarskými pomocnými oddíly
zatlačili Rakušany k Jaroměři a zvítězili. Král Bedřich Velký jen o vlásek ušel v této
bitvě smrti. Poněvadž bitva skončila u Žďáru, byla pojmenována Žďárskou Bitvou.
V roce 1756 ( v sedmileté válce ) byly Trenkovými hordami zničeny chalupy blízko
školy. R. 1778 projel obcí císař Josef II. a pravděpodobně se zdržel v místní škole.
Dne 27. června r. 1866 se strhla bitva u Trutnova. Mnoho pomníků v okolí je svědkem
té doby. I název Bojiště ( bývalé Humburky ) upomíná na rok 1866.
 
Konec vlastivědy Dolního a Horního Žďáru.

Oprava: Kostel v Horním Žďáru byl vystavěn v roce 1306, tentýž letopočet je i na
zvonu. Stavěli ho Italové a byl stavěn stejnou technikou jako hrad Trosky.

V příštím Hajnickém občasníku Výstavba silnice do Hajnice v roce 1852.