mapa stránek napište nám
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad a samospráva > Úřední deska > Úřední deska - archiv > Závěrečný účet obce - rok 2005

Závěrečný účet obce - rok 2005

OBEC  HAJNICE

Závěrečný účet obce za rok 2005 - návrh

 

Příjmy

Položky příjmů                                                Rozpočet                              Skutečnost

 

1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn.                277000                                 1315232

1112 Daň  příjmů FO –sam.výděl.č.              300000                                 331010

1113 Daň z příjmů FO z kapit.výnosů         83000                                     65361

1121 Daň z příjmů práv. osob                        1543000                               1415503

1122 Daň z př.práv.osob za obce                   60800                                   60800

1211 Daň z přidané hodnoty                          2350000                               2229780

1332 Popl. za vypoušť.škodlivin                    2500                                     2500

1337 Popl.za komunální odpad                      350000                                 394000

1341 Poplatek ze psů                                     25000                                   30142,5

1343 Popl.za užív. veř. Prostranství              500                                       946

1347 Popl.za výh.hrací přístroje                    20000,-                                 20100

1351 Odvod výtěžků z provoz.loterií                                                          1032

1361 Správní poplatky                                   20000                                   25680

1511 Daň z nemovitostí                                 500000                                 631629

4112 Neinv.dotace ze SR                              102040                                 102040

4116 Ost.neinv.dotace                                   103578                                 103578

4122 Neinv.dotace od krajů                          85322                                   85322

4134 Převody z rozp.účtů                                                                            399553,24

4213 Inv.dotace ze státních fondů                 896630                                 896630

4222 Inv.dotace od krajů                               194000                                 194000

1019 Pronájem pozemků                                7000                                     8209

1031 Lesní hospodářství                                1704000                               1640295,33

2310 Pitná voda                                              1415000                               1323423,64

3599 Zdravotnictví                                         75000                                   79834,50

3612 Bytové hospodářství                             1810120                               1721010

3632 Pohřebnictví                                          13000                                   13300

3639 Komuální služy                                      115000                                 118893,88

3722 Svoz kom. Odpadů                                20000                                   22351,7

3745 Péče o veřejnou zeleň                           10000                                   12829,30

4314 Pečovatelská služba                              220000                                 240516

6171 Místní správa                                        60000                                   69901,10

6310 Úroky                                                     10000                                   9116,36

6409 Ostatní činnosti j.n.                                                                            365226,25

Příjmy celkem                                  13.372.870,-                13.930.392,-

Výdaje

 

Položky výdajů                                         Rozpočet                                    Skutečnost

 

1031 Lesní hospodářství                          1103309                                     986408.28

2212 Silnice, komunikace                        2164000                                     1959460,57

2310 Vodní hospodářství                         1493000                                     1453718,19

2321 ČOV – čističky                                60000                                         68045,70

3113 Dotace na dojíždějící žáky              187000                                       184715

3119 Dotace školám na provoz               662500                                       662500

3119 Tepelná čerpadla- školy                 1140600                                     1158413

3314 Knihovna                                         70000                                         75198,06

3319 Ost. zál. kultury+Osv.beseda         43000                                         45335,50

3322 Zachov.a obnova kult.památek      123000                                       95275,50

3399 SPOZ                                               52000                                         42852

3419 Ost.tělovýchovná činnost               60000                                         44551,29

3599 Zdravotnictví                                   160000                                       158908,01

3612 Bytové hospodářství                       1413120                                     1361775,79

3631 Veřejné osvětlení                            180000                                       205891,75

3632 Pohřebnictví                                    35000                                         17471

3639 Komunální služby                            315557                                       362895,9

3722 Svoz komunál. Odpadů                   400000                                       424579,30

3745 Péče o veřejnou zeleň                     112000                                       66670

4175 Dávky soc. péče                              5000                                           2500

4314 Pečovatelská služba                        170000                                       166888,50

4339 Ost. sociální péče                            30000                                         23000

5512 Požární ochrana                               1882142                                     1927991,9

6112 Zastupitelstva obcí                          777000                                       775132

6171 Činnost místní správy                     1978000                                     1892078,08

6310 Úroky                                               40000                                         37143,01

6330 Převody z účtů                                                                                    399553,24

6399 Platby daní a poplatků                    60800                                         60800

6402 Fin.vypořádání – vratky dotací      4500                                           4500

6409 Ostatní činnosti j.n.                         200000                                       242972,60

Výdaje celkem                           14921528,-                     14907229,17

 

 

 

 

 

 

Financování:   

 

Použitá rezerva                              1.412.258,-

Přijaté půjčky ze SFŽP                   640.400,-

Splátky úvěrů – vodovod               504.000,-

Krátkodobý úvěr                           181692,74

Splátky krátk. úvěru                       181692,74

 

 

Stav běžného účtu na začátku roku:    1.412.258,13

 

Stav běžného účtu na konci roku:       571.820,96

 

 

 

Přijaté dotace:

 

Neinvest. dotace ze SR                  102.420,-

Neinv. dotace ze SR – lesy            7.021,-    ochrana kultur

Neinv.dotace ze SR                       96.557,- úřad práce

Neinv.dotace od krajů                    22.142,- jednotka pož. ochrany

Neinv.dotace od krajů                    63.180,- zalesňování

Inv.dotace ze st. fondů                  896.630,- tepelná čerpadla MŠ a ZŠ

Inv. dotace od krajů                       97.000,-  chodník

Inv. dotace od krajů                       97.000,-  aut. zastávky

 

 

Příspěvky:

 

Sbor dobrovolných hasičů             20000,-

Myslivecké sdružení Výšina           30000,-

Mikroregion Podkrkonoší              88150,-

Hospic Červený Kostelec               5000,-

DD Lampertice                              1000,-

 

Dotace obcím

 

Město Trutnov – projednávání přestupků      2760,-

Město Trutnov, Dvůr Králové nad Labem-

náklady na dojíždějící žáky                            184.715,-

 

 

 

Dokončené investice:

Chodník k DPS                             879856,-

Tepelná čerpadla MŠ a ZŠ             3.397.512,-

Oprava památníku – Horní Žďár    60.975,-

Přestavba pož. automobilu             2.738.386,60

                                                    

 

 

Nedokončené investice:

Územní plán obce                          102042,-

Přestavba haly-   pož. ochrana        581900,-

Č.p. 6 – oprava                             10.000,-

Autobusové zálivy                         882.695,20

Chodník – Horní Žďár –Výšinka   44.500,-

Přestavba pražírny – č.p. 119         193.590,-

Tepelná čerpadla – OÚ                  71.663,-

 

 

V Hajnici dne:

 

 

Vyvěšeno:

 

Sejmuto:

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Blanka Huťková

                        správce rozpočtu