mapa stránek napište nám
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Policie ČR > Community policing

Community policing

„Community  policing“ [komjúnity polísing] - komunitní přístup k  policejní  práci

Tento termín označuje úzkou součinnost policie s občany a samosprávou daného regionu. Navazuje tak na úspěšnou četnickou tradici z naší prvorepublikové historie a smyslem je opětovné získání důvěry obyvatelstva ve složky policie. Ty mají fungovat na principech demokratické společnosti, koncipované v ideji služby a ochrany veřejnosti. Zahrnuje tedy různé postupy práce policie zohledňující aktivní komunikaci s veřejností, nejen v oblasti prevence  kriminality, ale také ve zvýšení efektivity každodenní policejní práce při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. Smyslem je obnovit důvěru občanů v policii a zvýšit pocit bezpečí u veřejnosti. Společnost dnes klade důraz  na  často velmi různorodou poptávku, kterou musí policie uspokojit. Principem této práce je každodenní působení policie mezi občany a to efektivní tvorbou konkrétních opatření na lokální úrovni. Tato filozofie policejní práce se exponuje na součinnost při řešení příčin kriminality, aby se tak předešlo vysokým nárokům a nákladům nejen na policejní práci při konečném řešení následků těchto příčin.

Okresní ředitelství PČR Trutnov se snaží zvyšovat bezpečnost občanů a zajišťovat ochranu společnosti proti kriminalitě ve všech jejích formách i přijetím modelu COMMUNITY POLICING. Jeho vnějším znakem je například preventivní působení už samotnou četností přítomnosti uniforem v ulicích, aby se zvýšil pocit bezpečí u spoluobčanů, či proaktivní kontakt s občany. To vede k získání místních a osobních znalostí každého policisty, což mu výrazně usnadní kvalitní výkon služby. V otázce našeho sebehodnocení se proto preferuje zohlednění kvality poskytovaných služeb oproti kvantitativnímu hodnocení, které v naší zemi zobecnělo pod názvem „čárkový systém“.

Každý policista musí nést svůj díl odpovědnosti za aktivity, které může vykonávat v rámci jemu svěřené lokality a z pracovní pozice v každodenní komunikaci s občany a zástupci různých institucí. Společný přístup tak vede ke společnému definování problémů v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti, a pochopitelně k jejich následnému společnému řešení. Ve výsledku tedy společně pracujeme na odstraňování příčin problémů a nejen jejich následků, což je smyslem každé úspěšné prevence.

Celá široká veřejnost musí vzít v potaz důležitý fakt, že policie není zodpovědná, ale pouze spoluodpovědná v otázkách vnitřní bezpečnosti a to stejnou měrou jako každý občan, či instituce jakéhokoliv charakteru. Je třeba se naučit společně sdílet a delegovat část odpovědnosti za oblast veřejného pořádku a kriminality a aktivně využívat znalostí, schopností a možností, které v této oblasti mají právě jiné instituce a i veřejnost samotná.

Každý člověk, nehledě na jeho věk, pohlaví, rasu, národnost, vyznání či politickou příslušnost, společenskou roli nebo pracovní pozici, je klíčovým pro danou lokalitu, kde se nachází a má schopnost i možnost napomoci k řešení bezpečnostní problematiky. To je ten nejefektivnější, ale zároveň morálně nejobtížnější způsob. Vlastním aktivním přístupem přijmout spoluzodpovědnost za bezpečnost svoji vlastní i ostatních a i za veřejný pořádek.