mapa stránek napište nám
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Policie ČR > Význam a úkoly

Význam a úkoly

Logo VčPČR

Policie České republiky je ozbrojeným bezpečnostním sborem, který byl zřízen zákonem č. 283/1991 Sb., a to k plnění úkolů ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a i dalších úkolů v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy. Při plnění svých úkolů postupuje policie také podle Parlamentem schválených, ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Policie působí na území České republiky, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva jinak.

Policie chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení, odhaluje trestné činy a  jejich pachatele, koná vyšetřování, dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále odhaluje přestupky a projednává je pokud tak stanoví zákon, vyhlašuje celostátní pátrání, pronásleduje osoby uprchlé z výkonu vazby či z výkonu trestu odnětí svobody, zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří jsou na útěku a spolupůsobí při jejich vyhledávání.